Kinh Điển:

 Kinh Dược Sư. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng
 Duy Ma Cật Trực Chỉ Đề Cương. HT Thích Từ Thông
 Duy Thức Học Yếu Luận. HT Thích Từ Thông
 Kinh Kim Cang Bát Nhã. HT Thích Từ Thông
 Kinh Tứ Thập Nhị Chương. HT Thích Tâm Châu dịch
 Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Đề Cương. HT Thích Từ Thông
 Kinh 42 chương. Thích Vĩnh Hóa dịch (English verion)
 Kinh Di Giáo. Thích Vĩnh Hóa dịch (English verion)
 Kinh Dược Sư. Thích Vĩnh Hóa dịch (English verion) Kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch & chú giải
 Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Đoàn Trung Còn dịch
 Kinh Pháp Bảo Đàn. Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch & chú giải
 Kinh Duy Ma Cật. Đoàn Trung Còn dịch
 Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi. HT Thích Huyền Tôn dịch
 Kinh Bi Hoa. Nguyễn Minh Tiến dịch Kinh về Lòng Nhân Ái. Hoang Phong dịch
 Kinh Pháp Cú (Việt-Anh) Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 Bốn Kinh của Phật Tổ. Thích Huyền Vi dịch
 Kinh Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh (minh họa hình ảnh). Huyền Thanh dịch

Kinh Pháp Hoa:
 
 Kinh Hoa Sen Chánh Pháp. HT Thích Trí Quang dịch
 Kinh Pháp Hoa giảng giải. HT Thích Thanh Từ
 Lược giải Kinh  Pháp Hoa HT. Thích Trí Quảng
 Kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa Đề Cương. HT. Thích Từ Thông Đề Cương Kinh  Pháp Hoa. Thiền Sư Minh Chánh. HT Nhật Quang dịch
 Kinh  Pháp Hoa Huyền Tán. Đại Sư Khuy Cơ. HT. Thích Chân Thường dịch
 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia . Huyền Thanh dịch
 Một diễn dịch mới về Kinh Pháp Hoa: tập 01 - tập 02. Nikkyo Niwano. Trần Tuấn Mẫn dịch

Sớ giải Kinh Điển: Những vấn đề cốt lõi Kinh A Hàm. Thích Hạnh Bình
 Đường Xưa Mây Trắng. TS. Thích Nhất Hạnh
 Những vết chân voi. Christian Maes. Hoang Phong
 dịch

Luật:
 
 Bước tới thảnh thơi. HT Thích Thích Nhất Hạnh


Luận:
 
 Phật Học Tinh Yếu 01. HT Thích Thiền Tâm
 Phật Học Tinh Yếu 02. HT Thích Thiền Tâm
 Phật Học Tinh Yếu 03. HT Thích Thiền Tâm
 Duy Thức Tam Thập Tụng. Bồ Tát Thế Thân. Thích Thuyền Ấn dịch
 Quy Nguyên Trực Chỉ. Đại Sư Tông Bổn. Nguyễn Minh Tiến dịch
 Quy Nguyên Trực Chỉ. Đại Sư Tông Bổn. HT Thích Như Điển giảng mp3
 Đại Luận về giai trình giác ngộ (tập 01). Tsongkhapa. Nhóm Lamrim Lotsawas dịch  Đại Luận về giai trình giác ngộ (tập 02). Tsongkhapa. Nhóm Lamrim Lotsawas dịch 
 Thức Biến Hiện (sách). Thích Phổ Huân 


Đức Phật:
 Sự tích Đức Phật. Minh Thiện - Diệu Xuân
 Trên Đường Hoằng Pháp Của Phật Tổ GotamaTrùng Quang Nguyễn Văn Hiểu Giáo huấn của Đức Phật. Fabrice Midal. (Hoang Phong chuyển ngữ) 

Bồ Tát:

Thập Đại Đệ Tử:
 Cuộc Đời Thánh Tăng Ananda. Hell Hecker. Nguyễn Điều dịch
 Tôn Giả A Nan (truyện thơ). Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 Tôn Giả Phú Lâu Na (truyện thơ). Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 Tôn Giả La Hầu La (truyện thơ). Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Chư Tổ Sư:

Bồ Tát Hạnh:
 Luận Đại Trượng Phu. HT Thích Trí Quang dịch

Thiền Tông:
 Trình Tự Tu Thiền. Đại Sư Kamalashila. Hồng Như dịch
 Lục Tổ Đại Sư, con người & huyền thoại Nguyễn Minh Tiến  Thiếu Thất Lục Môn. Nguyễn Minh Tiến dịch
 Đại Luận về giai trình giác ngộ (tập 01). Tsongkhapa. Nhóm Lamrim Lotsawas dịch  Đại Luận về giai trình giác ngộ (tập 02). Tsongkhapa. Nhóm Lamrim Lotsawas dịch 
 
Tịnh Độ Tông:
 Liên Trì Cảnh Sách. Thích Quảng Ánh dịch Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Pháp Sư Đạo Chứng. Thích Minh Quang dịch 

Mật Tông:
 Lamrim Đại Luận Toát Yếu. Hồng Như dịch
 Hãy mở tâm bao la như đại dương. Võ Huệ Nguyên dịch
 Tuyển Tập Rimé I. Nhiều tác giả & nhiều dịch giả
 Ba Điểm Tinh Yếu của đường tu giác ngộ. Ribur Ringpoche. Hồng Như dịch

Đức Đạt Lai Lạt Ma:

Phật Học Cơ Bản:
 
 Cẩm nang của người Phật tử (tập 01) Khải Thiên
 Cẩm nang của người Phật tử (tập 02) Khải Thiên  Cẩm nang của người Phật tử (tập 03) Khải Thiên
 Chuyện Phật Đời Xưa. Đoàn Trung Còn. Nguyễn Minh Tiến hiệu đính Các Tông Phái Đạo Phật. Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch & chú giải Du lịch xứ Phật. Đoàn Trung Còn Đạo lý nhà Phật. Đoàn Trung Còn Lối về sen nở. Thích Phước Sơn  Quyển sách cho nhân loại. Buddhadasa Bhikkhu. Hoang Phong dịch 
 Tam Bảo Văn Chương.  Đoàn Trung Còn Thể cách tri nhận chân tâm. Phổ Nguyệt 
 Triết lý nhà Phật.  Đoàn Trung Còn
 Truyện Phật Thích Ca.  Đoàn Trung Còn
 Văn Minh Nhà Phật. Đoàn Trung Còn
  Phật Học Khái LuậnThích Chiêu Tuệ. Thích Phúc Tuệ. Thích Thanh Ninh dịch 
 
Nếp Sống Đạo:
 Cầu an có an không ? Hồng Quang 
 Tuyển tập Phật Pháp 01. Achema. Diệu Ngọc Kim Morris dịch
 Tuyển tập Phật Pháp 02. Achema. Diệu Ngọc Kim Morris dịch
 Làm thế nào để đạt được sự Giải Thoát ? Christian Maes. Hoang Phong dịch 

Văn Học Phật Giáo:

 Văn Học Phật Giáo VN Hải Ngoại (2 tập) Nhiều Tác Giả

 
Triết Học Phật Giáo:
 Tánh Khởi  và Duyên Khởi.  Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
 Nhận Thức và Không Tánh.  Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
 Nhân Quả Đồng Thời. Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
 Triết Lý Nhà Phật.  Đoàn Trung Còn
 Các Tông Phái Đạo Phật. Đoàn Trung Còn
 Tâm và taThích Trí Siêu

 
Thơ Ca:
 Đường Về Minh Triết. Tuệ Thiền Lê Bá Bôn


Nghiên Cứu:

  A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật?. Nguyễn Cung Thông Tản mạn về từ Hán-Việt (kỳ 01) Nguyễn Cung Thông
 Tản mạn về từ Hán-Việt (kỳ 02) Nguyễn Cung Thông  Ta nói tiếng Việt mà không biết. Nguyễn Cung Thông
  Đông Phương Huyền Bí. Nguyễn Hữu Kiệt dịch. Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
  Những chuyện nhân quả. Đạo Quang dịch. Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
Gia Đình Phật Tử: Ý nghĩa bài ca chính thức. Bạch Liên
 Nghi Thức Tụng Niệm GĐPT Bảo Quang. Diệu Nghiêm sưu tập Phật Pháp Ngành Oanh Vũ (song ngữ Anh-Việt) Diệu Nghiêm sưu tập
 Phật Pháp Ngành Thiếu (song ngữ Anh-Việt) Diệu Nghiêm sưu tập
 Phật Pháp cho trẻ em. Ngô Tằng Giao chuyễn ngữ
 Chúng Tôi Học Kinh. (sách) Tâm Minh Vương Thúy Nga
 Phật Pháp với tuổi trẻ (sách) Tâm Minh Vương Thúy Nga
 52 Câu Chuyện Dưới Cờ. Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi
 Trại sinh Huyền Trang học & làm theo hạnh của Pháp Sư Huyền Trang.Thích Hạnh Tuấn 

Phật Pháp dành cho thiếu nhi:

 Phật Pháp dành cho thiếu nhi 01. Hoàng Phước Đại dịch
 Phật Pháp dành cho thiếu nhi 02. Hoàng Phước Đại dịch

Ăn Chay & Sức Khỏe:
Chết & Tái Sinh:
 
 Sống & ChếtThích Như Điển
 Chết & Tái Sinh. Thích Nguyên Tạng soạn dịch
 Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan HỷTulku Thondup.T Như Điển, T Nguyên Tạng

Phật Giáo và Thời Đại: Đào tạo Giáo Thọ Sư tại Mỹ. Thích Trí Hoằng 
 Chiến tranh & hoà bình theo quan điểm của PG. Peter Harvey. Đỗ kim Thêm dịch 

Lịch Sử Phật Giáo:
 Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ. Pháp Sư Thánh Nghiêm. Thích Tâm Trí dịch
 Lịch Sử Văn Minh Ấn Độ. Will Durant. Nguyễn Hiến Lê dịch
 Lược Sử Phật Giáo. Nguyễn Minh Tiến dịch
 
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam: Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam. Thích Thiện Hoa
 Việt Nam Phật Giáo Sử Lược. Thích Mật Thể

Châm Ngôn Cuộc Sống:


Lịch Sử Việt Nam:
 An Nam Chí Lược. Lê Tắc Đại Việt Sử Lược. Khuyết Danh Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Lê Văn Hưu... Đại Việt Thông Sử. Lê Quý Đôn Hoàng Lê Nhất Thống Chí . Ngô Gia Văn Phái Khâm Định Sử Việt Thông Giám Cương Mục . Quốc Sử Quán Triều Nguyễn Lam Sơn Thực Lục . Nguyễn Trải Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu . Quốc Sử Quán Triều Nguyễn Thuyền Uyển Tập Anh . Kim Sơn - Lê Mạnh Thát Việt Điền U Linh Tập. Lý Tế Xuyên Việt Sử Tiêu Án . Ngô Thời Sỹ

Tài liệu khác:

 Tâm Xuân (Tập San Pháp Uyển 3)
 Báo Chánh Pháp (số 01 - California)
 Xuân như ngày ấy. Thích Thái HòaNgôi Chùa Việt Nam cổ nhất trên nước Pháp

 Con người 'sẽ phải sống trên sao Hỏa'Stephen Hawking. Minh Long