Chuyên viên tư vấn phong thủy:
   dương trach: hướng nhà ,cửa,bếp....
   âm trach : hướng mộ,mả,.......
   các vấn đề khác : chọn ngày giờ, bản mệnh, .......
viết sớ chữ nho:
   tạ đất , tạ mộ,đi chùa, đền,...
   sớ trạng ,khoán,.........
   lô hèm bát hương,bài vị...
tư vấn thiết kế :
   khu lăng mộ, nhà thờ tổ , đình chùa miếu mạo..
   nhà dân dụng,công trinh...........
kiến thức :
  phong thủy
  phật giáo
  mệnh số đời người
  lễ bái ,văn khấn,......
Tel; 0988611829