Kinh văn là một phương tiện quan trọng giúp truyền bá Giáo Lý của Phật cho chúng sinh. Phật từng dạy, có đến Tám vạn bốn ngàn Kinh văn từng được Phật tuyên thuyết, nhưng Phật cũng dạy, những điều Phật đã dạy chỉ ví như nắm lá khô trên tay, còn Pháp thực sự mà Phật không dạy hết được lại ví như cả một cánh rừng rộng bao la.
Hôm nay, mình có duyên được hạ tải một số ít Kinh sách mà mình sưu tập được qua các trang mạng, nay xin chia sẻ lại cùng các bạn, các đạo hữu thân mến, cầu mong chúng sanh sớm thoát khỏi bể khổ.Mong chúc các bạn thân và tâm luôn an lạc.