. An Cư Kiết Hạ an lạc an nhiên Audio Phật Giáo Bài Viết Báo Chí Đặc San Kỷ Yếu Books Books Cover bố thí cúng dường chánh niệm Chia sẻ hình Phật đẹp Chia sẻ link download Kinh Sách Chia sẻ link download MP3 Phật Giáo chùa việt chúng A-La-Hán Chuyên mục Chư Bồ Tát công đức Danh Lam Thắng Cảnh di tích phật giáo dội trong sương mù duy nhien duy nhiên Duy Thức Học Đại Tạng Việt Nam đạophật Điển Tích đoán điềm Ebook English PDF giác ngộ giácngộ Giải Trí Giảng Giải Kinh Giáo Lý của Phật qua những câu chuyện nhỏ. Hành Hương hạnhphúc Hình Ảnh hoatdongtuthien học làm người Hộ Niệm Vãng Sanh Hồng danh Chư Phật Khoa Học - Đời Sống Kim Cang Thừa Kim Cương Thừa kinh Kinh Pali Kinh Sanskrit/Hán Tạng Lịch Sử Lối Về Sen Nở Lời Hay Ý Đẹp Lời Phật Dạy Luận Luật luật nhân quả Máy Tính mật tông Minh Vương Bộ Nghi Lễ Nghiên Cứu Phật Học nghiệp nguyen duy nhien nguyenduynhien nguyễn duy nhiên nguyễnduynhiên Nhạc thiền NHÂN SỸ PHẬT GIÁO những bài viết pdf Nối Kết Pháp Âm Việt Pháp Luận phápthoại Phat Giao Ca phật Phật Bồ Tát Phật Đản Phật Giáo phật giáo việt nam Phật Học Phật Học Cơ Bản Phật Học Ứng Dụng phật học và tuổi trẻ Phật Ngọc Phim PG Phim Phật Giáo phong thủy âm trạch phong thủy biệt thự khu công nghiệp khu đại công trình phong thủy canh tý phong thủy cấm kỵ hóa giải phong thủy chung cư nhà nhỏ phong thủy công trình phụ nhà vệ sinh cầu thang ban công ngoại quan nhà tắm phong thủy đình chùa miếu mạo nhà thờ tổ từ đường phong thủy hình thế minh họa phong thủy kê đệm kích hoạt cải vận Phong thủy kinh doanh buôn bán phong thủy màu sắc phong thủy mệnh số đời người tinh duyên hôn nhân con cái công danh phong thủy nghi lễ thờ cúng phong thủy ngoại cảnh phong thủy nhà bếp phong thủy nội thất treo tranh đặt tên phong thủy ô tô xe hơi mua bán vật dụng kê đệm phong thủy phòng khách phong thủy phòng ngủ phong thủy số phong thủy thời trang mua sắm phong thuy văn phòng phongthuy phongthuyviet sách sách lịch sử pdf sách phật học pdf sách văn học pdf sinh thuc sinh thức sinhthuc sinhthức sống trong thực tại Tánh Không Tham Luận/Tiểu Luận Thành Đạo Thế Giới Muôn Màu thiền Thiền Đại Thừa Thiền Nguyên Thủy Thiền Tổ Sư Thiền Tông Thiền và Thở thiênnhiên Thư Pháp thực tại hiện tiền tiện ích Tin Học Tịnh Độ TỔ CHỨC PHẬT GIÁO Trang Thơ Trang Văn triết lí sống tru Truyện Phật Giáo tuhọc tự tại tư vấn phong thủy tư vấn tâm linh TỰ VIỆN từái vandapphatphapTCQ văn hóa video Video hoạt hình Phật Giáo Vu Lan Xã Hội Xuân

10 BÀI PHỤC NGUYỆN QUÁ ĐƯỜNG TRƯỜNG HẠ

10 BÀI PHỤC NGUYỆN
QUÁ ĐƯỜNG TRƯỜNG HẠ
Thích Đồng Bổn
---o0o---

1

Nhất bát thiên gia phạn, Tỳ kheo chung thân cầu đạo nhất thừa.
Nhất niệm bất sanh, hành giả quyết định nhất sanh bổ xứ.
Nhất nhật bất tu nhi nhất kiếp thọ khổ luân hồi,
Nhất nhật bất tác nhi nhất nhật bất thọ cúng dường chi tín thí.

PHỔ NGUYỆN :
Nhất cú Di Đà vô biệt niệm, nhất sát na khoảnh trực đáo tây phương.
Nhất sanh sở hệ vạn duyên, nhất đán vô thường tùy nguyệp dẫn.
Quán nhất thiết giai không, ư không môn nhất nhất chúng sanh giai cộng thành Phật đạo.


2


Công phu nhị khóa, đạo tràng cầu bất nhị pháp môn.
Nhị đế dung thông, do Bồ tát ư sắc không vô nhị biệt.
Tử sanh nhị lộ, đản do bất đoạn ái duyên,
Kiến chấp nhị biên, chỉ ư bất tu bất học.

PHỔ NGUYỆN :
Sanh sanh thế thế tu hành, nguyện bất thọ nhị căn, bất năng nhị thiệt, bất kiết nhị duyên, bất tuyên nhị giáo.
Đệ tử chúng đẳng bất cầu nhị thừa nhân thiên phước báo, đản cầu nhị quả đẳng giác Bồ đề, đắc chứng nhị nghiêm, đáo sanh khổ xứ, độ tận chúng sanh tề thành Phật đạo.


3


Tam ngoạt an cư, thiền đường lễ Tam bảo, kết tam quy, an trú tam vô lậu học.
Tam thời thọ thực, đại chúng quán tam đề, niệm tam tâm vị liễu nan miễn tam đồ.
Dục ly tam giới nội, tam duyên từ thường khởi ư tâm,
Yếu đoạn tam chướng nạn, tam thừa Thánh quả nguyện thừa đương.

PHỔ NGUYỆN :
Thí chủ tấn tam đa, đàn na ly tam độc, cầu đắc tam muội, hồi hướng tam miệu tam bồ đề.
Chúng đẳng hành tam quán, đoạn tam hoặc, chánh niệm tam ma địa, chuyển tam pháp ấn, độ chúng sanh nhi tề thành Phật đạo.


4


Hiện tiền tứ chúng Phật đà, thâm tu tứ quả Niết bàn, cầu giải thoát tứ hàm linh.
Thừa tứ diệu đế Phật thuyết, hóa độ tứ châu thiên hạ,đồng chứng quả vị tứ thiền.
Tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng, tận trừ tứ bách tứ bệnh tùng khẩu thực chi ương,
Tứ thập bát nguyện độ hàm linh, tiếp dẫn tứ chúng môn nhơn tọa liên đài chi thượng phẩm.

PHỔ NGUYỆN :
Tứ vô ngại biện, viên thành tứ trí Bồ đề.
Tứ tất đàn tâm, độ nhân tu tứ niệm xứ.
Dục báo tứ đại trọng ân, tất tiên tứ sự cúng dường,
Dục ly tứ đại vô thường, thường hành tứ thắng nghĩa đế, thệ nguyện tứ khổ bất vong, bất năng tề thành Phật đạo.


5


Ngũ canh thượng điện công phu,
Ngũ căn ngũ lực cần tu nhiếp trì.
Ngũ vô gián tội tham si,
Ta bà ngũ trược nguyện ly luân hồi.
Đệ tử chúng đẳng dĩ ngũ âm, nhật nhật tán thán ngũ phương ngũ Phật,
Dĩ ngũ thể đầu địa, thời thời lễ sám ngũ hối quá, nguyện tiêu trừ ngũ chướng duyên.

PHỔ NGUYỆN :
Nhứt thiết chúng sanh nhị thập ngũ hữu, đồng gia trì ngũ bộ chú, tăng trưởng thiện căn,
Nhứt thiết hữu tình, bất trụ ngũ tịnh cư thiên, đản cầu vô trụ xứ Niết bàn, hoàn lai Ta bà hóa đạo hữu duyên, tề thành Phật đạo.6


Thiền đường nghiêm tịnh, đại chúng trú dạ lục thời thường hành lục ba la mật,
Trì lục căn dĩ tức lục trần, điều lục thức bất mê ư lục dục.

PHỔ NGUYỆN :
Thập loại hàm linh, siêu lục thú nhi chứng đắc lục thông,
Pháp giới chúng sanh, thóat lục đạo nhi viên thành Phật đạo.


7


Thất bộ liên hoa tùy địa phát, Như lai xuất thế độ quần sanh,
Thất tổ gia tiên đồng siêu độ, trượng thừa Tăng chúng tổng gia trì.
Thất Bồ đề phần huân tập tu thân,
Thất tụ tịnh giới tinh trì huệ mạng.

PHỔ NGUYỆN :
Thất câu chi Phật mẫu gia ân, quá khứ thất Phật chứng tri sám hối,
Nguyện đệ tử chúng đẳng, đắc thất thánh tài thường chuyển pháp luân, kiến thất giác chi nhi tề thành Phật đạo.


8


Bát tướng thành đạo, phá trừ bát nạn tam đồ,
Bát pháp đốn không, thị thân tâm ly ư bát khổ.
Bát âm vi diệu, huỳnh kim điện thượng phúng diễn lan hàm,
Bát giáo hoằng tuyên, bảo tọa giảng đường thời thời thính pháp.

PHỔ NGUYỆN :
Bát bộ Kim cang thường hộ niệm. Bát chánh đạo thường xử thế nhân,
Bát phong bất động ư đạo tràng, Bát nhã trí viên thành Phật đạo.


9


Cửu long phúng thủy, Từ phụ đản sanh ư Tây trúc,
Cửu niên diện bích, Đạt mạ truyền pháp độ Đông lai.
Trì cửu lễ bái nhật nhật bất quyên,
Quán cửu khiếu tưởng thời thời bất tịnh.

PHỔ NGUYỆN :
Cửu lưu chánh pháp hoằng tuyên, bất triêm cửu nạn ư thân,
Cửu phương hành đạo Bồ đề, bất cầu sanh cửu thiên giới thượng.
Chuyên tâm niệm Phật, nguyện sanh cửu phẩm liên hoa,
Khai chuyển báo thân, diện kiến Di Đà, tề thành Phật đạo.


10


Thập hiệu Như Lai, hóa đạo thập phương sa giới,
Thập niệm Di Đà, vãng sanh thập thánh tam hiền.
Xuất gia thập giới Sa di, chỉ qui thập phát thú địa,
Cư thế thập thiện nghiệp đạo, chánh báo thập hồi hướng tâm.

PHỔ NGUYỆN :
Vu lan thắng hội, nguyện báo thâm ân thập ngoạt hoài thai,
Chẩn tế mông sơn, thí vô giá thực thập loại cô hồn.
Đệ tử chúng đẳng nguyện tức thập triền, nguyện đoạn thập sử,
Cộng chúng sanh thế thế đồng tu thập độ, đồng ngộ thập sư, đồng thể tâm từ, đồng cư Phật đạo.
  

THÍCH ĐỒNG BỔN
soạn – mùa hạ 1997 

10 BÀI PHỤC NGUYỆN QUÁ ĐƯỜNG TRƯỜNG HẠ

Nhãn:

Đăng nhận xét

[blogger]facebook][disqus]

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.