. An Cư Kiết Hạ an lạc an nhiên Audio Phật Giáo Bài Viết Báo Chí Đặc San Kỷ Yếu Books Books Cover bố thí cúng dường chánh niệm Chia sẻ hình Phật đẹp Chia sẻ link download Kinh Sách Chia sẻ link download MP3 Phật Giáo chùa việt chúng A-La-Hán Chuyên mục Chư Bồ Tát công đức Danh Lam Thắng Cảnh di tích phật giáo dội trong sương mù duy nhien duy nhiên Duy Thức Học Đại Tạng Việt Nam đạophật Điển Tích đoán điềm Ebook English PDF giác ngộ giácngộ Giải Trí Giảng Giải Kinh Giáo Lý của Phật qua những câu chuyện nhỏ. Hành Hương hạnhphúc Hình Ảnh hoatdongtuthien học làm người Hộ Niệm Vãng Sanh Hồng danh Chư Phật Khoa Học - Đời Sống Kim Cang Thừa Kim Cương Thừa kinh Kinh Pali Kinh Sanskrit/Hán Tạng Lịch Sử Lối Về Sen Nở Lời Hay Ý Đẹp Lời Phật Dạy Luận Luật luật nhân quả Máy Tính mật tông Minh Vương Bộ Nghi Lễ Nghiên Cứu Phật Học nghiệp nguyen duy nhien nguyenduynhien nguyễn duy nhiên nguyễnduynhiên Nhạc thiền NHÂN SỸ PHẬT GIÁO những bài viết pdf Nối Kết Pháp Âm Việt Pháp Luận phápthoại Phat Giao Ca phật Phật Bồ Tát Phật Đản Phật Giáo phật giáo việt nam Phật Học Phật Học Cơ Bản Phật Học Ứng Dụng phật học và tuổi trẻ Phật Ngọc Phim PG Phim Phật Giáo phong thủy âm trạch phong thủy biệt thự khu công nghiệp khu đại công trình phong thủy canh tý phong thủy cấm kỵ hóa giải phong thủy chung cư nhà nhỏ phong thủy công trình phụ nhà vệ sinh cầu thang ban công ngoại quan nhà tắm phong thủy đình chùa miếu mạo nhà thờ tổ từ đường phong thủy hình thế minh họa phong thủy kê đệm kích hoạt cải vận Phong thủy kinh doanh buôn bán phong thủy màu sắc phong thủy mệnh số đời người tinh duyên hôn nhân con cái công danh phong thủy nghi lễ thờ cúng phong thủy ngoại cảnh phong thủy nhà bếp phong thủy nội thất treo tranh đặt tên phong thủy ô tô xe hơi mua bán vật dụng kê đệm phong thủy phòng khách phong thủy phòng ngủ phong thủy số phong thủy thời trang mua sắm phong thuy văn phòng phongthuy phongthuyviet sách sách lịch sử pdf sách phật học pdf sách văn học pdf sinh thuc sinh thức sinhthuc sinhthức sống trong thực tại Tánh Không Tham Luận/Tiểu Luận Thành Đạo Thế Giới Muôn Màu thiền Thiền Đại Thừa Thiền Nguyên Thủy Thiền Tổ Sư Thiền Tông Thiền và Thở thiênnhiên Thư Pháp thực tại hiện tiền tiện ích Tin Học Tịnh Độ TỔ CHỨC PHẬT GIÁO Trang Thơ Trang Văn triết lí sống tru Truyện Phật Giáo tuhọc tự tại tư vấn phong thủy tư vấn tâm linh TỰ VIỆN từái vandapphatphapTCQ văn hóa video Video hoạt hình Phật Giáo Vu Lan Xã Hội Xuân

Lạy Chúc Tán Thù Ân

Chúc Tán Thù Ân
1. Nam mô A-tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

2. Nam mô Đâu-suất giáng thần, ứng hiện sanh thân, Ma-da ứng mộng, hiện trú thai tạng, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

3. Nam mô Lâm Tỳ Ni viên, Vô Ưu thọ hạ, thất bộ liên thành, thị hiện đản sanh, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

4. Nam mô Hiện thọ dục lạc, yểm ác vô thường, du quán tứ môn, sanh lão bệnh tử, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

5. Nam mô Bán dạ du thành, xuất gia tầm đạo, Thanh sơn đoạn phát, phỏng đạo tầm sư, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

6. Nam mô Lục niên khổ hạnh, tuyết lãnh tu hành, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

7. Nam mô Bồ đề thọ hạ, hàng phục ma binh, nhất đỗ minh tinh thành Đạo Chánh giác, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

8. Nam mô Tứ thập cửu niên thuyết Pháp độ sanh, Tam thừa quả mãn, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

9. Nam mô Ta La song thọ lâm thị hiện Niết bàn, lưu bố Xá lợi, phước lợi nhơn thiên, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

10. Nam mô Ta Bà thế giới, hiện tọa đạo tràng, thuyết kinh giáo chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

11. Nam mô Tam giới Đạo sư, Tứ sanh Từ phụ, Nhơn Thiên giáo chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

12. Nam mô Phạm Võng Xá Na, Thiên hoa đài thượng, thiên bá ức hóa thân, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

13. Nam mô Quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật Thế Tôn, Hiện tại hiền kiếp thiên Phật Thế Tôn, Vị lai tinh tú kiếp thiên Phật Thế Tôn.

14. Nam mô Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát.

15. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát.

16. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát.

17. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát.

18. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát.

19. Nam mô Tây Thiên Thủ Truyền Đệ Nhất Tổ sư Ma Ha Ca Diếp Tôn giả.

20. Nam mô Đa văn đệ nhất khải giáo A Nan Đà Tôn giả.

21. Nam mô Trì luật đệ nhất Đại Đức Ưu Ba Ly Tôn giả.

22. Nam mô Thuyết pháp đệ nhất Đại Đức Phú Lâu Na Tôn giả.

23. Nam mô Tây thiên đệ nhị thập bát, Đông độ vi sơ Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma Tôn giả.

24. Nam mô Tây thiên trước quốc bạch mã đà la, tu đa la diễn nghĩa tối thượng thừa, Tây thiên đông độ Việt nam truyền giáo khai sơn lịch đại chư vị Tổ sư.

25. Nam mô Lâm Tế chánh tôn nghĩa huyền đại lão Tổ sư Hòa thượng.

26. Nam mô từ Lâm Tế chánh tôn, sắc tứ Chúc Thánh Tự khai sơn trùng hưng quá cố đường thượng chư vị lịch đại Tổ sư.

27. Nam mô truyền giới, truyền pháp Tôn sư đường đầu Hòa Thượng.

28. Nam mô Yết ma, Giáo thọ A Xà Lê nhị vị Tôn sư.

29. Nam mô thất vị tôn chứng sư, tứ vị dẫn thỉnh sư ân.

30. Đại vì Thiên long Bát bộ, Hộ pháp Thánh chúng ân, đảnh lễ thường trụ Tam bảo. 

31. Đại vì Thiên phu địa tải, nhựt nguyện chiếu lâm ân, đảnh lễ thường trụ Tam bảo. 

32. Đại vì Chánh phủ địa phương hộ pháp ân, đảnh lễ thường trụ Tam bảo. 

33. Đại vì Hạnh môn lao vụ vận thủy, ban sài chủng chủng công phu ân, đảnh lễ thường trụ Tam bảo.

34. Đại vì Đồng giáo môn sinh, tha đồ đệ tử tôn phong thiện đạo từ thế quá vãng, chư vị giác linh, đảnh lễ thường trụ Tam bảo. 

35. Đại vì đa sanh quá khứ thất thế phụ mẫu ân, đảnh lễ thường trụ Tam bảo. 

36. Đại vì hiện tại phụ mẫu sở sanh ân, đảnh lễ thường trụ Tam bảo.

37. Đại vì pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đảnh lễ thường trụ Tam bảo. 

38. Bổn tự khai sơn Hòa thượng (giác linh). 

39. Hiệp đường nhứt thiết đại chúng ân, đảnh lễ nhứt bái.

Lạy Chúc Tán Thù Ân

Nhãn:

Đăng nhận xét

[blogger]facebook][disqus]

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.